پنجشنبه, 1 آبان 1399
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
مهندسی روخانه ها و سواحل - ارتباط با ما

شماره تلفن

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

گروه

43680570

سازه های هیدرولیکی

کارشناس ارشد

مدیرکل

غزال جعفری

مدیریت

43680571

شیمی

کارشناس

مسئول دفتر

شهلا ناصری

43680565

ژئوموفولوژی

کارشناس ارشد

رئیس گروه

روناک اسعدی

حفاظت از حریم سواحل

43680566

ژئوموفولوژی

کارشناس ارشد

کارشناس

ماهرخ سردشتی

43680567

سازه های آبی

کارشناس ارشد

کارشناس

امین امیدی

43680575

عمران آب

کارشناس ارشد

رئیس گروه

فرشید فیض الهی

نظارت بر طرح های مهندسی رودخانه

43680577

نقشه برداری

کارشناس

کارشناس

روزبه فرامرزی

43680578

ژئومورفولوژی

کارشناس ارشد

کارشناس

یاسمن یگانه

43680572

مهندسی رودخانه

کارشناس ارشد

رئیس گروه

مریم کرمی

حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها

43680573

عمران آب

کارشناس ارشد

کارشناس

فرشید امیر یزدانیسایت های مرتبط